Stiefplan > Referenties

Referenties

Interessant, goede verdieping waardoor veel kanten van een gezin belicht worden.  Fijn om vanuit alle deelnemers van een stiefgezin de situatie/problemen te bekijken. – Hanneke van de Kam

Een praktijkgerichte opleiding met enthousiaste en inhoudelijk sterke docenten. – Dick de Vreugd

Mooie praktische opleiding voor en door mensen het hart voor samengestelde gezinnen. – Linda Pasman

Geen herhaling van stof die ik al in eerder bijscholing heb ontvangen maar echt een verdieping en verrijking. – Wietske Edel

Deze opleiding is echt een aanvulling op het werken met kinderen in echtscheidingssituaties. Als Kies-Coach kom ik op scholen en speelt vaak ook problematiek rondom de nieuw ontstane gezinnen. De ouders kan ik nu beter begeleiden volgens een praktijkgericht plan – zeer prettig en goed toe te passen tijdens de individuele gesprekken met ouders en stiefouders. – Cindy Kerklingh

Een heel professionele, prettige opleiding die samengestelde gezinnen op een heel zorgvuldige manier helpt om een succes te zijn. Ik ben heel enthousiast. – Merel Kerremans

Ik heb middels deze opleiding een zeer bruikbare aanvulling op mijn werk als mediator, veel inzicht in de complexiteit van samengestelde gezinnen en kenmerken hiervan. Het benaderen hiervan vanuit de filosofie is een enorme aanvulling. – deelnemer voorjaar 2019

In drie dagen zoveel bruikbare info die direct ingezet kan worden! – deelnemer voorjaar 2019

8 maart 2019.jpg large.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de Stiefplan-begeleiding: De gesprekken met jou hebben mijn ogen geopend en mij veel rust gegeven in mijn situatie. Ik heb er nu vrede mee en kan eindelijk verder. (anoniem)

We hadden een bijzondere opleidingsdag met ons team ambulante werkers bij Oosterpoort, januari 2019 in Den Bosch. Dit was mede te danken aan de goede voorbereiding/afstemming met Corrie en Marlijn, de kundige en goed opgebouwde training, meerwaarde van de verschillende invalshoeken; pedagogisch, systemisch en filosofisch en de plezierige en fijne samenwerking.
Het kwam allemaal erg mooi samen, dank jullie wel. - Marjon (Oosterpoort Den Bosch)

Een must als je met samengestelde gezinnen werkt - Lies te Velde

Wat een ‘feest’ van herkenning wat ik zowel zakelijk als privé kan inzetten! – deelnemer 2018

Waardevolle en leerzame dagen, door superdeskundige en flexibele docenten. Een verrijking van mijn werkpraktijk! – deelnemer 2018

Een waardevolle, verhelderende opleiding waarna je beslagen ten ijs komt als Stiefplan-Coach – Willeke de Boer

Een geweldige opleiding voor een geweldig vak – deelnemer 2018

Fijne en vakbekwame docenten! – deelnemer 2018

Compacte en complete opleiding waarin de breedte van de casuïstiek van samengestelde gezinnen aan bod komt. Waardevol in alle opzichten! – Irene Snackers

Verhelderende training en goed toepasbaar in de praktijk. Als pedagoog heb ik ook nieuwe theorie en handvatten ontvangen. Leuke, enthousiaste trainers die het thema vanuit verschillende kanten invliegen.  – Manon van Mil

Inspirerende, toegankelijke, kundige docenten – Marieke Hilbrants

De opleiding is inspirerend, net zoals de docenten. Zowel inhoudelijk als praktisch veel geleerd. Top docenten die echt weten te boeien. – Natasja Luijmes

Docenten zijn bevlogen en professioneel - erg up-to-date en daardoor vernieuwend -  Jolanda Kuypers

Stiefplan-Coaches voorjaar 2018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Jeugdzorgwerker bij Jeugdformaat, ben ik altijd in gesprek met de biologische ouders en kinderen. Het netwerk, waaronder ook de stiefouders, spelen een belangrijke rol in het leven van de ouders en het samengestelde gezin. Daarom wilde ik graag meer informatie en heb ik de opleiding gedaan. Ik vond de opleiding erg verhelderend. Ik heb nieuwe feiten geleerd en ook met verschillende professionals gepraat over de invloed van stiefouders en kinderen. Veel praktische tips gekregen!
Femke Ouwerkerk, Jeugdformaat

Onze beide teams waren onverdeeld enthousiast over jullie training, zowel inhoudelijk als de manier waarop jullie de training gaven. Dit sloot goed aan bij onze behoefte en wensen.
Maaike van den Bor, teamcoördinator thuisbegeleiding Icare Ermelo-Putten-Nijkerk

In 2017 heb ik met veel plezier de opleiding voor Stiefplan-Coach gevolgd. Een inspirerende cursus die precies aansloot bij waar ik op dat moment stond: een ervaren stiefmoeder en een beginnend coach. In mijn coachingspraktijk zet ik regelmatig (delen van) het Stiefplan in om mensen in gesprek te brengen over pittige thema’s die spelen in hun gezin, en ook in de gespreksgroepen voor stiefmoeders. De opleiding heeft mij meer inzicht gegeven in de dynamiek van het samengestelde gezin en handvatten om in mijn werk als coach mee aan de slag te gaan. 
Sigrid de Haan, Gezin in Beweging

Stiefouders weer om tafel krijgen. Te vaak voeren wij alleen gesprekken met de bio-ouders.
Na deze dag ben ik gemotiveerd om stiefouders mee te nemen in de hulpverlening.
Hans Stam, CJG Jeugdteam

Een inspirerend workshop waarin een kennismaking wordt gemaakt met de complexe dynamiek van samengestelde gezinnen. Cijfer 9. (Deelnemer Masterclass 2018)

Leuke opleiding, goede sfeer afwisselende thema’s en invalshoeken. Cijfer 8. (Deelnemer Masterclass 2018)

Ik ben enorm verrast over het stukje ethiek vanuit de filosofische achtergrond die werd behandeld door Corrie Haverkort. (Deelnemer Masterclass 2018)

Een leerzame en eyeopener dag. Cijfer 9 (Deelnemers Masterclass 2018)

Een mooie en praktische opleiding, waarin je leert hoe je in je bestaande functie als Stiefplan-Coach van (meer)waarde kunt zijn voor samengestelde gezinnen. Fijn, inspirerend en gedreven.  Petra den Hollander, advocaat-mediator en scheidingscoach

Een mooie training waarbij theorie en praktijk in een juiste balans zijn; met fijne tools die direct ingezet kunnen worden! Anouk Schuling, oefentherapie en coaching

Inspirerende opleiding van toegevoegde waarde, gegeven met bevlogenheid en passie. Judith Bos, MfN registermediator

groep_23_april.JPG 

Van begin tot eind heb ik tijdens de Masterclass geboeid geluisterd! Nooit gedacht dat ik in één dag zoveel zou leren over alles waarmee nieuwe gezinnen mee te maken hebben.
Corrie, Marlijn en Aleide zijn zéér deskundig op dit gebied en kunnen ondanks het complexe thema dit met passie overdragen!Mariska Jansen Skaja Coaching

Een prettige masterclass met deskundige trainers over een maatschappelijk belangrijk en relevant onderwerp. Het onderwerp is complex. Mijn complimenten aan Corrie, Marlijn en Aleide voor het schrijven van dit handzame boek voor ouders. De masterclass nodigt nu zeker uit tot het volgens van de opleiding tot Stiefplan-Coach. Chapeau!  Joke Bakker, pedagoog
Sankofa Gezins-opvoedcoaching  

Zeer inspirerende opleiding voor professionals!
Petra Kruijt, Mediator 

Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee de opleiding gegeven wordt springt eruit!
Barbara Hollander, Gestalte therapeut

Heel duidelijk komt naar voren hoe complex een samengesteld gezin is.
Waar iedereen voor komt te staan en heeft mee te 'dealen'. Dat het niet verwonderlijk is dat zoveel 2e relaties strandden, met alle gevolgen van dien. Preventie en bewustwording is noodzakelijk!
Anoniem 

Veel geleerd tijdens de masterclass én veel gevoeld (dmv rollenspel) hoe complex een samengesteld gezin kan zijn en hoe goed het is dat er meer aandacht voor is. Bedankt Corrie en Marlijn!
Fiona de Leeuw 

Hulpverleners binnen de jeugdhulpverlening zijn onvoldoende op de hoogte van deze benadering. Ongekende schadelijke effecten voor het kind zouden beperkt kunnen worden, wanneer men meer open zou staan voor deze nieuwe aanpak! 
Roel 


Wat een bijzondere ervaring! Een fantastische opleiding gegeven door twee zeer kundige, vriendelijke en ervaren vrouwen Corrie en marlijn, bedankt!
Frieda Eisen, 
 

De masterclass overtrof mijn verwachtingen. Corrie en Marlijn zijn beiden vakvrouwen met een hele prettige manier van presenteren en leerstof overbrengen. De dag verliep soepel en professioneel. Een heerlijke lunch waardoor je de pauze kunt benutten om met elkaar te netwerken. Een hele boeiende inspirerende dag met veel voeding. Echt smullen. Lia Hoetjes, Systeemtherapeut 

 

Marlijn heeft in oktober 2012 een gastcollege verzorgd bij de Bachelor Pedagogiek van INholland. Zéér naar tevredenheid van de studenten. Een fris, interactief en informatie gastcollege, waaruit haar expertise op het gebied van nieuw samengestelde gezinnen en het werken met het Stiefplan blijktHennita Kes, Docent en supervisor Bacherlor- en Masteropleiding Pedagogiek. 

 

Corrie en Marlijn hebben bij ons een groep gezinsbehandelaren getraind in het werken met het Stiefouderschapsplan. Zij gaven op een duidelijke en heldere manier het belang en de totstandkoming van het stiefplan weer. Het stiefplan bleek zéér helpend te zijn in het komen tot een open communicatie en het maken van onderlinge afspraken. Wederom werd het ons hulpverleners duidelijk hoe ingewikkeld loyaliteitsverhoudingen kunnen zijn en ver in familiebanden kunnen doorwerken. Erg prettig dat er, nu het boek er is, door iedereen gewerkt kan gaan worden met het stiefplan. Een aanrader voor alle hulpverleners die werken met samengestelde gezinnen

Virgenie MaassenIntensief Psychiatrisch Gezinsbehandelaar
Karakter Tiel

Ik heb bijzonder veel bewondering voor de wijze waarop Marlijn zich inzet voor nieuw samengestelde gezinnen (stiefgezinnen). Ik heb deelgenomen aan 'haar' opleiding tot Stiefplancoach, waar ik van haar pedagogische en systemische kennis heb mogen leren. Daarnaast ben ik dankbaar voor haar deelname aan de door mij geïnitieerde intervisiegroep van Stiefcoaches. Haar energie, toewijding en hartverwarmende werkwijze zullen menigeen in positieve beweging zetten!
Jeanette Hultzer
Balans- en stiefmoedercoach 

 

Vanuit een warme betrokkenheid en met grote vakkundiggheid leren Corrie, Marlijn en Aleide ons hoe we op een praktische en gestructureerde manier stiefgezinnen kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar het vormgeven va hun nieuwe gezinsvorm door middel van Het Stiefplan, die recht doet aan alle partijen.Femke Wessels Lifecoach en scheidingscoach 

 

In januari 2017 hebben Marlijn Kooistra en Corrie Haverkort een lezing gegeven voor ca 100 personeelsleden van Stichting Fedra. De aanwezigen hebben de lezing als zeer waardevol ervaren. Het thema was ‘(v)echtscheidingen in de klas’. Iedere leerkracht heeft leerlingen in de groep die te maken krijgen / hebben met scheiding van hun ouders. Duidelijk is geworden dat niet alleen de leerlingen bij wie de scheiding uitmondt in een vechtscheiding problemen ondervinden die van invloed zijn op het leerproces, maar ook de leerlingen bij wie de scheiding minder problematisch verloopt. Het was goed om met elkaar stil te staan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van leerkrachten en de school. Het is een onderwerp dat voor de leerkrachten zeer herkenbaar en ingewikkeld is. Zij hingen dan ook 2 uur lang aan de lippen van de spreeksters.

Stichting Fedra
Stichting Fedra voor bijzonder basisonderwijs
 

Ik vond de masterclass zeer inspirerend en het bracht mij nuttige informatie over samengestelde gezinnen vanuit de filosofie en de pedagogiek bekeken Sabine Hulsman

 

Een hele leerzame dag met een goede afwisseling tussen theorie en oefeningen. Mede door de prettige manier van presenteren  is de theorie heel goed is op te nemen De ‘rollenspellen’ als ook de (soort van) familieopstelling dragen bij aan inzicht, ervaring en begrip maar brengen ook leuke discussies op gang én ‘on top of that’ je kunt zo leuke en nuttige contacten leggen met de andere deelnemers. Anonieme stiefplan-Coach

 

Het was een zeer gevarieerde dag, ingevuld vanuit diverse invalshoeken. De docenten heb ik als professioneel, alert en kundig ervaren. De inhoud van de dag sloot zowel persoonlijk als beroepsmatig bij mij aan. De dag was interactief en ook was er in de pauzes voldoende ruimte om met een aantal mede-cursisten kennis te maken. Locatie en ook de lunch waren goed verzorgd. Els Maasson

 

Het was een zeer inspirerende studiedag zowel voor mij als professional maar ook voor mij persoonlijk als stiefouder. Janet Dekker-Rodenburg MfN mediator en EFT relatie therapeut

‘Ik wist niet van mezelf
dat ik jaloers kon worden op
kinderen.’

In de media

Met het oog op morgen
Waarom heeft een stiefmoeder het moeilijker dan een stiefvader?

 

De Volkskrant
Hoe overleef ik het Stiefgezin?

 

KEKmama
De crisis voorbij

 

AD Magazine
Zwanger? Eerst op babyles

 

RTL4 Editie NL
Eerste hulp bij stiefgezinnen 

 

Flair
En dan heb je ineens 6 kids! 

 

Trouw
7 gouden regels voor het stiefgezin

 

Radio 3FM
Expert Marlijn over stiefmoeder worden

Agenda

Masterclass Stiefplan

9 juni 2020 (13.30 - 17.00),
Almere
23 september (13.30 - 17.00), Zutphen

 

Vervolgdagen Opleiding tot Stiefplan-Coach
12 maart en 16 april 2020, Zutphen VOL
Data najaar 2020 volgen binnekort

 

Terugkomdag voor Stiefplan-Coaches 2020
dinsdag 22 september 2020, Bussum

 

 

 

 

 

Bestel het boek


Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?
Stiefplan, tips en tools voor het samengestelde gezin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het Basisstiefplan leg je in 10 stappen de basis voor een geslaagd samengesteld gezin.

Je ontvangt één keer in de zes weken de nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer uitschrijven.